Search form

Filipiešiem 1

1Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristū Jēzū, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem: 2lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. 3Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, 4vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, 5par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim, 6būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. 7Tā man piederas domāt par jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī - gan savās saitēs, gan aizstāvot un nostiprinot evaņģēliju, jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā. 8Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. 9Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā, 10ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, 11ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu. 12Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju, 13ka manas važas ir kļuvušas Kristū zināmas visā virssardzē un arī visiem citiem, 14un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. 15Daži naida un strīda dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. 16Vieni aiz mīlestības, zinādami, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju, 17otri pasludina Kristu, patmīlības dzīti, aiz netīriem nolūkiem, domādami ar to manām važām pievienot bēdas. 18Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts - vai ar izlikšanos vai patiesībā, es priecāšos. 19Jo es zinu, ka, jums Dievu lūdzot, ar Jēzus Kristus Gara atbalstu tas man nesīs glābšanu. 20Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību, vai ar nāvi. 21Jo dzīvot man ir - Kristus un mirt - ieguvums. 22Bet, ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos? 23Mani spiež no abām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. 24Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. 25Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, 26lai jūsu līksmība Kristū Jēzū pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. 27Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai, vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā Garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. 28Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva; 29jo jums dota žēlastība ne vien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest, 30jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index