Search form

Salamana Pamācības 10

1Šie ir Salamana izteicieni. - Prātīgs dēls ir tēva prieks, bet negudrs dēls ir savas mātes sirdēsti. 2Netaisna manta neko nepalīdz, bet taisnīgums glābj no nāves. 3Tas Kungs neliek taisnā dvēselei badu ciest, bet Viņš noraida bezdievīgo iekāres. 4Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu. 5Kas vasarā sakrāj, ir gudrs, bet, kas ražas ievākšanas laikā guļ, paliek kaunā. 6Taisna cilvēka galvu vainago svētība, bet bezdievīgo izteicienus apklusinās viņu noziegumu sekas. 7Atcere par taisnajiem paliek svētīgā piemiņā, bet bezdievīgo vārds iznīks. 8Kam gudra sirds, tas ievēro baušļus, bet, kam ir nejēgas mute, dabū pērienu. 9Kas nevainīgi dzīvo, dzīvo droši, bet, kas staigā netaisnus ceļus, tas atklāsies savā nepievilcīgajā īstenībā. 10Kas viltīgi māj ar acīm, sagādā sadzīves grūtības, un, kam nejēgas mute, ies bojā. 11Taisnā mute ir dzīvības avots, bet bezdievīgo muti aizbāzīs bēdas. 12Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus. 13Prātīga cilvēka lūpās atrodama gudrība, bet ģeķa mugurai piemērota stiba. 14Prātīgie glabā savu padomu, bet ar ģeķa muti tuvojas briesmas. 15Bagātajam viņa īpašums ir viņa stiprā pils, bet trūcīgos nabadzība dara gandrīz vai neprātīgus. 16Taisnajam viņa manta nepieciešama dzīvei, bet bezdievīgais izlieto savus ienākumus grēkiem. 17Kas pārmācību pieņem, ir ceļā uz dzīvību, bet, kas neievēro brīdinājumu, tas maldās. 18Nepatiesas un viltīgas mutes slēpj sevī naidu, un, kas otru aprunā un otram niknu slavu ceļ, ir nejēga. 19Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs. 20Taisnīgā cilvēka mēle ir krāšņs sudrabs, bet bezdievja sirds nav itin nekas. 21Taisnā lūpas gana daudzus, bet nejēgas nomirs aiz savas neprātības. 22Tā Kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa paša pūlēm. 23Ģeķim prieks ļaunu darīt, bet saprātīgs cilvēks priecājas par gudrību. 24No kā bezdievīgais baidās, tas tam notiks, un, ko taisnie vēlas, to Viņš tiem piešķirs. 25Bezdievīgais ir kā negaisa brāzma, kas pāriet un kuras tad vairs nav; turpretī taisnais pastāv mūžīgi. 26Kā etiķis bojā zobus un dūmi acis, tā slinkais kaitē tiem, kas viņu sūta. 27Tā Kunga bijāšana vairo cilvēka dienas, bet bezdievīgo gadi top saīsināti. 28Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku, bet bezdievīgo cerība iznīks. 29Tā Kunga ceļš ir sirdsskaidrā stiprums, ļauna darītājus turpretī skars pazudināšana. 30Taisnais nekad nešaubīsies, bet bezdievji uz dzīvi zemē nepaliks. 31Taisno mute pauž gudrību, bet viltnieku mēle tiks izdeldēta. 32Taisno lūpas pauž dziedinātājas atziņas, bet bezdievīgo mutes vārdi stāsta aplamības.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index