Search form

Salamana Pamācības 12

1Kas labprāt panes pārmācību, tas mīl atziņu; kas neieredz rājienu, tas paliek nejēga. 2Rimtais vīrs gūst mierinājumu no Tā Kunga, bet sirdī ļaunu vīru Viņš pazudina. 3Ļaunprātība nenāk par svētību cilvēkam, bet taisno sakne pastāvēs joprojām. 4Tikumiem apveltīta sieva ir sava vīra krāšņs vainags, bet ļauna ir kā sastrutojums viņa kaulos. 5Taisno domas ir goda pilnas, bet bezdievīgo padomi ir krāpīgi. 6Bezdievīgo runas izraisa asinsizliešanu, bet rimto mute paglābj. 7Bezdievīgie tiks gāzti un sagrauti, un viņu vairs nebūs, bet taisno nams pastāvēs. 8Zinīga vīra padoms ir teicams un slavējams, bet blēži un viltnieki paliks kaunā. 9Labāks ir pazemīgais, kas pats veic savu darbu, nekā lielīgais, kam trūkst maizes. 10Taisnais žēlo pat savus lopus, bet bezdievīgā sirds ir nežēlīga. 11Kas savu zemi kopj, tam maizes būs papilnam, bet, kas nevajadzīgām lietām pakaļ dzenas, tas ir neprātis. 12Bezdievja prieks ir darīt zaudējumus, bet taisnā sakne nes augļus. 13Ļaunais sapinas pats savu lūpu neīstos vārdos, bet taisnajam nelaime paiet secen. 14Daudz laba sev iegūst vīrs ar savas mutes nopelniem, un cilvēkam tiek atlīdzināts pēc viņa roku veikuma. 15Neprašam šķiet viņa ceļš taisns viņa paša acīs, bet gudrība mīt tanī, kas uzklausa padomu. 16Bezprātīgais tūliņ izrāda atklāti savas dusmas, bet, kas apslēpj to, ka ir apkaunots, tas ir gudrs. 17Kas ir patiess, tas saka atklāti visu, kas tiešs un pareizs, bet nepatiess liecinieks krāpj. 18Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles. 19Patiesības paudēja mute pastāv mūžīgi, bet nepatiesa valoda nepaliek ilgi. 20Krāpšana ir to sirdīs, kuri dod ļaunu padomu, bet tie, kas mudina uz mieru, sagādā prieku. 21Taisnajam nekas nekaitēs, bet bezdievji būs nelaimju pilni. 22Nepatiesas pļāpu rīkles šķiet Tam Kungam negantība, bet, kas rīkojas taisnīgi, tas Viņam labi patīk. 23Sapratīgs cilvēks necenšas savu gudrību visiem redzamu darīt, bet negudra cilvēka sirds izraisa pati savu negudrību. 24Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi. 25Rūpes sirdī cilvēku sāpina, bet laipns vārds to iepriecina. 26Taisnais rāda savam tuvākajam īsto ceļu, bet bezdievīgo ceļš ieved kārdinājumā un maldos viņus pašus. 27Sliņķis neceps savu medījumu, bet čakls cilvēks kļūst bagāts. 28Uz taisnības ceļa ir dzīvība, bet noziegumu ceļš ved nāvē.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index