Search form

Salamana Pamācības 15

1Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. 2Gudra cilvēka mēle padara viņa mācību mīļu, bet ģeķu mute izverd ģeķību. 3Tā Kunga acis ir visur, un tās noraugās kā uz ļaunajiem, tā arī uz rimtajiem. 4Lēnīga mēle ir dzīvības koks, bet melīga ievaino sirdi. 5Nepraša nonievā sava tēva mācības, bet, kas pieņem pārmācību, kļūs gudrs. 6Taisnīgā namā ir visāda labuma diezgan, bet bezdievja ienākumi slēpj sevī pazudinājumu. 7Zinīgu cilvēku lūpas pauž labus padomus, bet ģeķa sirds nebūt tāda nav. 8Bezdievju upuris Tam Kungam ir negantība, bet rimto lūgšana Viņam patīkama. 9Bezdievja ceļš Tam Kungam ir negantība, bet, kas dzenas pēc taisnības, to Viņš mīl. 10Barga pārmācība sagaida to, kas novirzās no pareizā ceļa, bet, kas neievēro un ienīst uzliekamo sodu, tam jāmirst. 11Elle un bezdibeņi stāv atklāti Tā Kunga priekšā, cik gan vēl jo vairāk tad cilvēku bērnu sirdis! 12Smējējs nemīl to, kas viņu nosoda un dod viņam pareizus norādījumus, un tāpēc viņš nepiebiedrojas zinīgajiem. 13Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet, ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme. 14Gudrā sirds rīkojas apdomīgi, bet neprašas mute klāsta muļķības. 15Noskumušajam nav nevienas priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ik dienas patīkamu labsajūtu. 16Labāks ir mazumiņš ar Tā Kunga bijāšanu nekā liela manta, kam nemiers un raizes klāt. 17Ir labāk kāpostu virums ar mīlestību nekā barots vērsis ar naidu. 18Dusmīgais cilvēks parasti uzsāk rāšanos, pacietīgais turpretī izlīdzina nesaskaņas. 19Sliņķa ceļš ir kā ar ērkšķiem noklāts, bet taisno tekas ir līdzenas. 20Gudrs dēls iepriecina savu tēvu, bet nesapratīgs cilvēks ir savai mātei kauns. 21Vientiesīgam neprašam neprātība sagādā prieku, bet sapratīgs cilvēks paliek uz īstenā ceļa. 22Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās. 23Vīram ir prieks, kad viņš pareizi atbild, un īstenā laikā teikts vārds - cik tas ir vērtīgs! 24Dzīves ceļš gudrajam iet strauji augšup, lai viņš izvairītos no nāves valstības tā lejas galā. 25Augstprātīgā namu Tas Kungs sagraus, bet nabaga atraitnes robežas apstiprinās. 26Ļauna cilvēka nodomi un gudrojumi Tā Kunga acīs ir negantība, bet sirdsšķīstie runā uz Viņu laipnīgi. 27Sīkstulis pats izposta savu namu, bet, kas ienīst uzpirkšanas dāvanas, tas dzīvos. 28Taisnā cilvēka sirds apdomā, kā būtu jāatbild, bet bezdievja mute putodama izverd ļaunumu. 29Tas Kungs ir tālu projām no bezdievjiem, bet taisno lūgšanas Viņš uzklausa. 30Laipns skats iepriecina sirdi; laba vēsts atspirdzina kaulu serdi un pašus kaulus. 31Auss, kas uzklausa dzīves pamācības, mitīs starp īsteni gudrajiem. 32Kas negrib ļauties audzināties, tas neievēro savas dvēseles pestīšanu, bet, kas uzklausa pamācības, tas pieņemas gudrībā. 33Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index