Search form

Salamana Pamācības 18

1Kas norobežojas no citiem un turas pats par sevi, tas meklē savu iegribu un pretojas visam, kas labs. 2Vientiesīgam nejēgam nav prieka par saprātu, bet viņam patīk izpaust to, kas mīt viņa sirdī. 3Kur nokļūst bezdievis, tur ierodas arī nicināšana un negods ar izsmieklu. 4Vārdi īsta vīra mutē ir kā dziļi ūdeņi, un gudrības avots ir kā plata un strauja upe. 5Nav labi izrādīt cienību kādam bezdievim un tādēļ nodarīt pāri taisnajam tiesas priekšā. 6Vientiesīga neprašas lūpas pavedina uz bāršanos, un viņa mute cīnās, lai beidzot viņš pats saņemtu sitienus. 7Vientiesīga neprašas mute ir viņam pašam par postu, un viņa lūpas tur viņa paša dvēseli slazdu valgā. 8Lišķa vārdi ir kā saldi kumosi un iet visai pie sirds. 9Kas laisks savā darbā, ir brālis tam, kas pats izšķiež savu mantu. 10Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. 11Bagātajam manta ir viņa stiprā pils un ir it kā augsts mūris viņa iedomībā. 12Priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā. 13Kas atbild, iekāms viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesība un tas piedzīvos kaunu. 14Kam vīrišķīga sirds, tas māk sapratīgi turēties arī ciešanās, bet, ja kādu pārņēmis izmisums, kas var to panest? 15Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu. 16Dāvanas atver cilvēkam durvis un vārtus, tās noved viņu arī lielu kungu vaiga priekšā. 17Ikviens kā pirmais šķiet savas sūdzības lietā taisns esam; tikai kad lietā iesaistās viņa pretinieks, tā noskaidrojas. 18Mesli klusina nesaskaņas un novelk robežas starp varenajiem. 19Apkaitināts brālis turas savā taisnībā stingrāk nekā nocietināta pilsēta, un nesaskaņas turas spēcīgāk nekā aizšaujamais pils durvīs. 20Vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paēdināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. 21Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. 22Kas atrod sev laulātu draudzeni, tas atrod sev tiešām ko labu un var līksmoties, ka žēlastības dāvanu dabūjis no Tā Kunga. 23Nabags runā lūgdamies, bet bagātais atbild bargi. 24Citam daudz draugu uz nelaimi; tomēr ir draugi, kas ir labāki nekā brālis.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index