Search form

Salamana Pamācības 2

1Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, 2lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, 3un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, 4ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, 5tad tu sapratīsi bijību Tā Kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu. 6Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne. 7Viņš liek vaļsirdīgajam piedzīvot izdošanos un ņem Savā aizvējā tiklos, 8un pasargā tos, kas dara pareizi, un paglabā neskartus Savu svēto ceļus. 9Tad tu sapratīsi, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidra sirds un kāds ir ikviens ceļš uz labu. 10Jo gudrība ienāks tavā sirdī, lai tu jo labprāt mācītos. 11Labs padoms tevi pasargās, un saprāts tevi paglābs, 12lai tu nenokļūtu uz ļaunu ļaužu ceļa un neatrastos neprātīgu pļāpātāju vidū, 13kas atstāj īsteno ceļu un iet pa tumsas tekām, 14kas priecājas ļaunu darīt un gavilē par viltību, 15kas virza greizi savu ceļu un noiet galīgi neceļā, - 16lai tu nesaistītos ar kāda cita sievu, nenokļūtu kādas svešinieces varā, kas maigus vārdus pauž 17un atstāj savu jaunības draugu, un aizmirst savu Dieva priekšā slēgto derību. 18Jo viss viņas nams noliecas nāvei pretī un viņas pašas soļi tuvojas viņai jau zudušo soļiem, 19neviens, kas pie viņas iegriežas, neatnāk atpakaļ un neatgūst dzīvības ceļu. 20Lai tu ietu pa labu ļaužu ceļu un paliktu uz taisnīgo stigas, 21jo taisnīgie apdzīvos zemi un sirdsskaidrie paliks tajā, 22bet bezdievīgie no zemes tiks izdeldēti, un Dieva vārda nonicinātāji tiks no turienes izskausti.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index