Search form

Salamana Pamācības 3

1Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, 2jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. 3Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies; nēsā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, 4un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs. 5Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, 6bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. 7Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. 8Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. 9Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, 10tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri. 11Mans dēls, neatmet Tā Kunga tev piešķirto mācību un nesajūti nepatiku par Viņa uzlikto pārmācību, 12jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. 13Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu! 14Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. 15Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. 16Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. 17Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. 18Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. 19Jo Tas Kungs ir radījis zemi ar Savu gudro ziņu, un debesis Viņš ir izveidojis pēc Sava padoma. 20Pēc Viņa gudrības sadalījušies dziļumi, un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi ar krītošu rasu. 21Mans dēls, neļauj tai izzust no tava redzes loka, tad tu kļūsi svētlaimīgs un gudrs. 22Tā būs dzīvība tavai dvēselei un rota tavam kaklam. 23Tad tu droši staigāsi savu ceļu tā, ka tava kāja nekur neaizmetīsies un nepiedauzīsies. 24Apguldamies tu ne no kā nebīsies, bet saldi dusēsi, 25un tevi nepārņems nedz pēkšņas šausmas, nedz arī izbailes no vētraina bezdievju uzbrukuma, ja tas nāktu. 26Jo Tas Kungs ir tavs patvērums, Viņš pasargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā. 27Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. 28Nesaki savam tuvākam:"Ej un nāc, rīt es tev došu!" - jo tev taču ir, ko dot tūlīt. 29Nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāku, kas uzticībā pret tevi pie tevis dzīvo. 30Neķildojies un nerājies ne ar vienu bez jebkāda pamata, ja viņš tev nav neko pāri darījis. 31Nesacenties ne ar vienu ļaunu cilvēku un neizraugies par savējo nevienu no viņa ceļiem! 32Jo Tā Kunga acīs likuma pārkāpējs ir neganta lieta, bet Viņa svētība ir paredzēta sirdsskaidrajiem. 33Tā Kunga lāsti klājas pār bezdievja namu, bet taisnīgo nams top svētīts. 34Viņš izsmies smējējus, bet nelaimīgajiem Viņš piešķirs Savu žēlastību. 35Gudrie mantos godu, bet, ja arī ģeķi izvirzītos uz augšu, viņi tomēr kļūs apkaunoti.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index