Search form

Psalmi 102

Grēku sūdzēšana un lūgšana

1Nelaimīga cilvēka lūgšana, kad tas izmisumā nāk ar savām žēlabām Tā Kunga priekšā. 2Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu, manas vaimanas lai nāk Tavā priekšā! 3Neapslēp man Savu vaigu bēdu laikā, piegriez man Savu ausi, kad es Tevi piesaucu, steidz paklausīt mani! 4Ak, manas dienas ir izkūpējušas kā dūmi, mani kauli izdeguši līdzīgi pagalei. 5Satriekta ir mana sirds, izkaltusi kā zāle, es pat aizmirstu ēst savu maizi. 6No vaimanām mani kauli līp man pie manas miesas. 7Es esmu kā purva dumpis tuksnesī, kā apogs drupu kaudzēs. 8Es esmu bez miega un sēžu kā vientulis putns uz jumta. 9Mani ienaidnieki peļ mani diendienā, tie, kas pret mani trako, piemin mani lādēdami. 10Es ēdu pelnus kā maizi un jaucu savu dzērienu ar asarām 11Tavas bardzības un dusmības dēļ, jo Tu pacēli un atkal nogāzi mani. 12Manas dienas ir izstiepušās kā ēna pavakarē, un es kalstu kā zāle! 13Bet Tu, Kungs, Tu paliec mūžīgi - un Tava piemiņa uz radu radiem. 14Kaut Tu celtos un apžēlotos par Ciānu, jo ir jau laiks tai žēlastību parādīt: noteiktā žēlastības stunda tai ir situsi, 15jo Tavi kalpi mīl tās akmeņus un nožēlo, ka tā guļ pīšļos, un vēlētos, 16lai taču tautas bītos Tā Kunga Vārda un visi ķēniņi virs zemes Tavu godību, 17kad Tas Kungs Ciānu uzcels un parādīsies visā Savā spožumā. 18Viņš piegriežas atstāto lūgšanām un nenicina viņu piesaukšanu. 19Lai tas top uzrakstīts nākamām audzēm, ka tās tautas, kas vēl celsies, arī lai slavē To Kungu! 20Jo Viņš skatās no Savas svētnīcas, Tas Kungs raugās no debesīm uz zemi, 21lai dziedētu cietumnieku nopūtas un atsvabinātu nāvei nolemtos, 22lai ļaudis sludina Ciānā Tā Kunga Vārdu un Jeruzālemē Viņa slavu, 23kad tautas pulcēsies kopā, valstis sanāks kalpot Tam Kungam. 24Bet Viņš ir satriecis atceļā uz Jeruzālemi manu spēku un saīsinājis manas dienas. 25Es lūdzos:"Mans Dievs, neaizsauc mani pusmūža gados, Tu, kam gadi paliek uz radu radiem!" 26Senlaikos Tu zemei pamatus esi licis, un debesis ir Tavu roku darbs. 27Tās zudīs, bet Tu paliksi; tās sadils kā drānas, Tu veidosi tās kā tērpus, un tās pārveidosies. 28Bet Tu paliec tas pats, Tavi gadi nebeigsies nekad. 29Tavu kalpu bērni dzīvos drošībā, un viņu dzimums pastāvēs nesatricināmi Tavā priekšā.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index