Search form

Psalmi 135

Slava visuvarenajam Dievam

1Alelujā! Teiciet Tā Kunga Vārdu, teiciet, jūs Tā Kunga kalpi, 2kas jūs stāvat Tā Kunga namā, mūsu Dieva nama pagalmos! 3Teiciet To Kungu, jo Viņš ir žēlīgs, dziediet Viņa Vārdam, jo Viņš ir mīlīgs! 4Jo Tas Kungs Jēkabu Sev izredzējis un arī Israēlu par Savu īpašumu. 5Tiešām, es zinu: liels ir Tas Kungs, un mūsu Dievs ir lielāks par visiem dieviem. 6Visu, ko Tas Kungs grib, to Viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē. 7Viņš liek pacelties miglai no zemes galiem, ievada ar zibeņiem lietu, izved vēju no tā slēptuvēm. 8Viņš nokāva Ēģiptes pirmdzimušos - gan cilvēkus, gan lopus; 9Viņš darīja zīmes un brīnumus tavā vidū, Ēģiptes zeme, pret faraonu un visiem viņa kalpiem. 10Viņš sagrāva lielas tautas un nogalināja varenus ķēniņus: 11Sihonu, amoriešu ķēniņu, un Ogu, Basanas ķēniņu, un sagrāva visas Kānaāna ķēniņu valstis, 12un atdeva viņu zemi par mantojumu, par mūža mantojumu Savai Israēla tautai. 13Ak, Kungs, Tavs Vārds paliek mūžīgi, Tava slava, Kungs, uz radu radiem, 14jo Tas Kungs spriedīs tiesu Savai tautai, un Viņš apžēlosies par Saviem kalpiem. 15Citu tautu elki ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti, 16tiem ir mute, bet tie nevar runāt, tiem ir acis, bet tie neredz, 17tiem ir ausis, bet tie nevar dzirdēt, tiem nav arī dvašas mutē. 18Tādi paši ir arī tie, kas tos darina, un visi, kas paļaujas uz tiem! 19Jūs, Israēla nams, teiciet To Kungu! Jūs, Ārona nams, teiciet To Kungu! 20Jūs, Levija nams, teiciet To Kungu! Jūs, kas bīstaties To Kungu, teiciet To Kungu! 21No Ciānas lai ir slavēts Tas Kungs, kas mājo Jeruzālemē! Alelujā!

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index