Search form

Psalmi 22

Taisnā ciešanas

1Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma (pēc"Rītausmas stirna"). 2Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar Savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus! 3Es saucu dienā, bet Tu man neatbildi, un arī naktī, bet neatrodu mieru! 4Un taču Tu esi svēts, Tavs goda krēsls stāv pāri Israēla slavas dziesmām. 5Uz Tevi cerēja mūsu tēvi, viņi cerēja, un Tu viņus izglābi. 6Tevi viņi piesauca un tapa atpestīti, uz Tevi viņi cerēja un nepalika kaunā. 7Bet es esmu tārps un ne cilvēks, cilvēku apsmiets un ļaužu nievāts. 8Visi, kas mani redz, nievā mani, savelk lūpas un krata galvu: 9"Lai nu viņš pārmet to Tam Kungam, lai Tas viņu izglābj, lai izrauj no bēdām, jo Tam jau uz viņu labs prāts." 10Tu esi tas, kas mani izvedis no mātes miesām, kas mani mācījis paļauties uz Tevi no mātes krūts. 11Uz Tevi esmu vērsts no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mans Dievs. 12Neesi tālu no manis, jo izbailes ir visapkārt, esi man tuvu, jo nav neviena, kas palīdz! 13Nikni vērši mani apstājuši, Basanas milzu tauri mani ielenkuši. 14Tie atpleš savu rīkli pret mani kā plēsīgs un rēcošs lauva. 15Es esmu kā izliets ūdens, visi mani kauli ir kā salauzti, mana sirds manās miesās ir kā izkusis vasks. 16Manas smaganas izkaltušas kā māla trauks, un mana mēle līp pie manām aukslējām, nāves pīšļos Tu mani esi guldījis. 17Ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielenc, manas rokas un kājas ir caururbtas. 18Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas manī ar prieku. 19Viņi dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu viņi met kauliņus. 20Neesi tik tālu, ak, Kungs, Tu mans spēks, steidzies palīgā! 21Izglāb manu dvēseli no zobena, manu dzīvību no suņu varas! 22Pestī mani no lauvas rīkles, no mežonīgo vēršu ragiem! 23Tad es paudīšu Tavu Vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū es Tevi slavēšu: 24"Slavējiet To Kungu visi, kas Viņu bīstas; Jēkaba dzimums lai Viņam dod godu, lai Viņu bīstas viss Israēla nams! 25Jo Viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sērdieņu postu, nav apslēpis no tā Savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauca." 26Par Tevi es dziedāšu lielā draudzē, es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas Tevi bīstas. 27Pazemīgie ēdīs un būs paēduši, un, kas To Kungu meklē, tie Viņu slavēs. Jūsu sirdis lai dzīvo mūžīgi! 28Lai To Kungu piemin un pie Viņa atgriežas visas zemes malas, tautu tautas lai zemojas Viņa priekšā un lai Viņu pielūdz, 29jo Tam Kungam pieder valstība, Viņš ir valdnieks pār tautām. 30Arī tie lai zemojas Viņa priekšā, kas dus zemes klēpī, Viņu lai pielūdz visi, kas kļuvuši par pīšļiem. 31Lai par To Kungu stāsta nākamajām paaudzēm un par Viņa taisnību, ko Viņš darījis, lai sludina radu radiem. 32Viņi nāks un sludinās Viņa taisnību tiem ļaudīm, kas vēl dzims, ka Viņš to ir darījis.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index