Search form

Psalmi 33

Prieks un pateicība par Dieva žēlastību

1Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! 2Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet Viņam uz desmitstīgu arfas! 3Dziediet Viņam jaunu dziesmu! Skandiniet jauki ar bazūnēm! 4Tiešām, taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības. 5Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna Viņa žēlastības. 6Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu. 7Viņš sakrāj jūras ūdeņus kā kādā traukā, Viņš glabā straumes Savās krātuvēs. 8Lai To Kungu bīstas visa pasaule, Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji! 9Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās. 10Tas Kungs izjauc tautu nodomus, Viņš sagrauj ļaužu padomu. 11Bet Tā Kunga padoms pastāv mūžīgi, un Viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm. 12Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu! 13Tas Kungs raugās no debesīm, Viņš redz visus cilvēku bērnus; 14no tās vietas, kur Viņa tronis, Viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus; 15Viņš īpatnēji izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. 16Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni. 17Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem: arī viņu spēka nepietiek glābiņam. 18Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību, 19lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. 20Mūsu dvēsele gaida uz To Kungu, Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. 21Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu. 22Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi!

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index