Search form

Psalmi 34

Dieva palīdzība un Dieva bijība

1Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleha priekšā un tas viņu padzina. 2Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. 3Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas. 4Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu! 5Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. 6Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. 7Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām. 8Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj. 9Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas! 10Bīstieties To Kungu, jūs Viņa svētie, jo, kas Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma. 11Jauniem lauvām jācieš trūkums un bads, bet, kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma. 12Nāciet šurp, jūs bērni, un uzklausiet mani! Es jūs mācīšu To Kungu bīties. 13Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? 14Tas lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus! 15Novērsies no ļauna un dari labu! Meklē mieru un dzenies pēc tā! 16Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus. 17Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus. 18Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām. 19Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. 20Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj. 21Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts. 22Bezdievīgo nokauj viņa blēdība, un, kas ienīst taisno, tie kritīs grēkā, un tiem tas būs jānožēlo. 23Tas Kungs izglābj Savu kalpu dvēseli, un nekā ko nožēlot nav tiem, kas uz Viņu paļaujas.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index