Search form

Psalmi 50

Īstena kalpošana Dievam

1Asafa psalms. Dievs, stiprais Dievs Kungs, uzrunā un uzsauc visai zemei no rītiem līdz vakariem. 2No Ciānas, kas ir skaistuma vainagojums, Dievs staro Sava spožuma gaismā. 3Mūsu Dievs nāk un necieš klusu; iznīcības uguns iet Viņam pa priekšu, un stipra vētra plosās Viņam visapkārt. 4Viņš uzsauc debesīm augšā un zemei, lai tiesātu Savu tautu: 5"Sapulcējiet Manus svētos, kas upurēdami slēdza ar Mani derību!" 6Un debesis pauda Viņa taisnīgumu, jo Dievs pats ir tiesnesis. (Sela.) 7"Klausies, Mana tauta, Es runāšu, Israēl, Es brīdinu tevi! Es - Dievs, Es esmu tavs Dievs! 8Nevis tavu kaujamo upuru dēļ norāju Es tevi; tavi dedzināmie upuri ir vienumēr Manu acu priekšā. 9Es neņemšu vēršus no tava nama, nedz āžus no tava ganāmā pulka, 10jo Man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa tūkstošiem kalnos. 11Man ir zināms ikviens putns gaisā, un visi lauku kustoņi ir Manā ziņā. 12Ja Man gribētos ēst, tas Man nebūtu tev jāsaka, jo Man pieder pasaule un viss tās pilnums. 13Vai tad lai Es ēdu vēršu gaļu un dzeru āžu asinis? 14Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi Visuaugstākajam savus solījumus! 15Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!" 16Bet bezdievim Tas Kungs saka:"Ko tu daudzini Manus likumus un ņem Manu derību savā mutē, 17ja tu ienīsti pamācību un laid Manus vārdus pār galvu? 18Kad tu redzi zagli, tu esi viņam pa draugam, tu biedrojies ar laulības pārkāpējiem. 19Savai mutei tu ļauj vaļu runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. 20Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu. 21Tā tu dari, un, kad Es ciešu klusu, tu domā, ka Es esmu tāds pats kā tu. Tādēļ Es pārmācīšu tevi un turēšu to tev acu priekšā. 22Ievērojiet jel to jūs, kas Dievu aizmirsuši, lai Man jūs nav jāsaplosa, un glābēja jums nebūs! 23Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu."

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index