Search form

Psalmi 69

Lūgšana ciešanu laikā

1Dziedātāju vadonim. Pēc meldijas "Lilijas". Dāvida dziesma. 2Palīdzi man, ak, Dievs, jo ūdeņi apdraud manu dzīvību! 3Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata; es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens straume draud mani aizskalot projām. 4Es esmu piekusis kliedzot, mana rīkle ir aizsmakusi, manas acis ir izdzisušas, gaidīdamas uz manu Dievu. 5Vairāk nekā matu uz manas galvas ir to, kas mani bez vainas ienīst; stipri ir tie, kas mani grib iznīcināt un man netaisni uzbrūk; ko es nemaz neesmu nolaupījis, tas man jāatlīdzina. 6Dievs, Tu gan zini manas aplamības, un mani pārkāpumi nav Tev apslēpti. 7Lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas uz Tevi cer, ak, Dievs, ak, Kungs Cebaot! Lai manis dēļ nesarkst aiz kauna tie, kas Tevi meklē, Israēla Dievs! 8Jo Tevis dēļ es nesu negodu, Tevis dēļ manu vaigu klāj kauns. 9Es esmu kļuvis svešs saviem brāļiem un svešinieks savas mātes bērniem. 10Jo dedzība Tava nama labad mani ir ēdusi un Tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani. 11Ja es raudāju un gavēdams šķīstīju savu dvēseli, tad tas kļuva man par apsmieklu. 12Es uzvilku sev par sēru apģērbu maisu, bet es kļuvu viņiem par zobgalīgu sakāmvārdu. 13Par mani tenko tie, kas sēž vārtos, par mani dzied vīna dzērēji. 14Bet es Tevi lūdzu, Kungs, laikā, kad Tev tas labpatiktu; ak, Dievs, uzklausi mani Savā lielajā žēlastībā, Savā uzticīgajā palīdzībā! 15Izvelc mani no dūņām, lai es nenogrimstu, izglāb mani no nīdētājiem un no ūdens dziļumiem, 16lai ūdens viļņi mani neapklāj, lai mani neaprij ūdens virpuļi un lai atvari pār mani neaizdara savu muti. 17Paklausi mani, Kungs, jo dārga ir Tava žēlastība; griezies pie manis Savā lielajā žēlsirdībā, 18neapslēp Savu vaigu Savam kalpam, jo man ir bailes, paklausi mani drīz! 19Tuvojies manai dvēselei, atpestī to, izglāb mani manu ienaidnieku dēļ! 20Tu zini manu kaunu un manu negodu, un manu apsmieklu; visi mani ienaidnieki ir Tavā priekšā. 21Kauns man lauž sirdi, es izsamistu un nīkstu; es cerēju uz līdzjūtību, bet velti, un uz mierinātāju, bet to neatrodu. 22Taisni otrādi - viņi man deva ēst žulti, un, kad es biju izslāpis, viņi mani dzirdināja ar etiķi. 23Lai viņu galds kļūst viņiem par cilpu un viņu upuru mielasts par slazdu! 24Lai viņu acis tiek aptumšotas, ka viņi neredz, un lai viņu gurni vienmēr ļodzās! 25Izgāz pār viņiem Savu bardzību, un lai viņus ķer Tavu dusmu kvēle! 26Viņu nometnes lai top par kailu tukšumu, viņu teltīs lai neviens nedzīvo, 27jo viņi vajā to, ko Tu esi sitis, un vairo tā sāpes, ko Tu esi ievainojis. 28Lai tiem krājas noziegums pie nozieguma, ka viņi netiek pie Tavas taisnības! 29Lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus nepieraksta pie taisnajiem! 30Bet es esmu nonīcis un pilns sāpju, Tava palīdzība, ak, Dievs, lai mani uztur! 31Es slavēšu Dieva Vārdu ar dziesmu un godināšu Viņu ar pateicību. 32Tas Tam Kungam patiks labāk nekā liellopi, nekā vērsis ar ragiem un šķeltiem nagiem. 33Skatieties, jūs pazemīgie, un priecājieties, jūs Dieva meklētāji! Lai atspirgst jūsu sirds, 34jo Tas Kungs uzklausa nabagus un nenicina Savus sagūstītos. 35Lai Viņu slavē debess un zeme, jūras un viss, kas tur kustas! 36Un taču Dievs atpestīs Ciānu un uzcels Jūdas pilsētas, lai tās ļaudīm kļūst par mājvietu un īpašumu. 37Un Viņa kalpu dzimums tās iemantos, un, kas Viņa Vārdu mīl, tie tur dzīvos.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index