Search form

Psalmi 71

Lūgšana pēc glābšanas

1Uz Tevi, Kungs, es paļaujos, neliec nemūžam krist man kaunā! 2Glāb mani Savā taisnībā un atsvabini mani! Piegriez man Savu ausi un palīdzi man! 3Esi man par klinti, kur patverties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu, Tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana pils esi Tu. 4Mans Dievs, izglāb mani no bezdievja rokas, no netaisnā, no visu apspiedēja un varasdarbu darītāja ķetnas! 5Jo Tu esi mana cerība, Kungs, mana drošība no pašas manas jaunības. 6Uz Tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mani gaismā vedis. Manu sasniegumu slava arvienu ir nākusi no Tevis. 7Par ērmu es esmu bijis daudziem, bet Tu esi bijis mans stiprais patvērums! 8Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību. 9Nepamet mani vecuma dienās, neatstāj mani, kad spēks man zūd! 10Jo mani ienaidnieki jau ved sarunas, un tie, kas man novēl nāvi, jau apspriežas kopā, 11sacīdami: "Dievs viņu ir atstājis. Vajājiet un sagrābiet viņu, jo viņam nav glābēja!" 12Dievs, neesi tālu no manis! Mans Dievs, steidzies man palīgā! 13Lai krīt kaunā, lai iet bojā, kas mani ienīst un apkaro; lai tērpjas kaunā un negodā, kas meklē manu nelaimi! 14Bet es cerēšu pastāvīgi uz Tevi un vairošu Tavu slavu. 15Mana mute paudīs Tavu taisnīgumu, cauru dienu Tavus labos darbus, jo es nespēju Tavas laipnības pierādījumus saskaitīt. 16Es staigāšu Tā Kunga spēkā, es liecināšu, ka vienīgi Tu esi taisns. 17Ak, Dievs, Tu mani esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis Tavus brīnuma darbus! 18Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu Tava elkoņa lielo veikumu zināmu darījis nākamām paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem. 19Tavs spēks un Tava taisnība, Dievs, sniedzas līdz debesīm; Tu, kas esi lielas lietas darījis, Dievs, kas ir tāds kā Tu? 20Tu esi licis mums pieredzēt daudz bēdu un ciešanu, bet Tu mūs darīsi atkal dzīvus un izvedīsi mūs no zemes dziļumiem. 21Tu vairosi jo spēcīgāk manu lielumu un no sirds atkal mani mierināsi. 22Es Tevi slavēšu un pateikšos ar cītaru skaņām par Tavu uzticību, mans Dievs! Es spēlēšu Tev cītaru, Tu Israēla svētais. 23Lai gavilē manas lūpas, kad es Tev spēlēju, un mana dvēsele, ko Tu esi atpestījis. 24Lai arī mana mēle cauru dienu stāsta par Tavu taisnīgumu, jo vīlušies un apkaunoti ir tie, kas meklēja manu nelaimi!

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index