Search form

Psalmi 72

Lūgšana par ķēniņu, kas uzkāpj savā tronī

1Salamana dziesma. Dievs, piešķir Savu taisnīgo tiesneša spēju ķēniņam un Savu taisnīgumu ķēniņa dēlam, 2lai viņš tiesā Tavu tautu taisnībā un Tavus mazos ļaudis pēc tiesas, 3lai kalni nes tautai mieru un pakalni taisnību! 4Lai viņš nodrošina taisnu tiesu bēdīgajiem un nospiestajiem tautā, lai viņš gādā taisnību nabadzīgajiem, lai viņš satriec apspiedējus! 5Lai viņš dzīvo tik ilgi, kamēr saule staro un mēness spīd, no paaudzes uz paaudzi! 6Lai viņš nolaižas lejup kā lietus uz nopļautām pļavām, kā lietusgāze, kas zemi slacina! 7Lai viņa laikā zeļ taisnīgais un pastāv liels miers, kamēr mēness vairs nespīdēs! 8Lai viņš valda no jūras līdz jūrai un no Eifratas upes līdz pat zemes galiem! 9Viņa priekšā lai noliecas tuksneša tautas, un viņa ienaidnieki lai laiza pīšļus. 10Taršišas ķēniņi un jūras salu ķēniņi lai nes dāvanas; Sabas un Šebas ķēniņi lai dod nodevas. 11Viņa priekšā lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas lai viņam kalpo! 12Jo viņš glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. 13Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm. 14No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, un viņu asinis būs dārgas viņa acīs. 15Viņš dzīvos, un viņam dos Sabas zeltu, un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienumēr, arvienu lai viņu svētī. 16Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem, augļu koki viļņos it kā Libanona meži, un viņa tauta, kas mīt pilsētā, lai zied, zeļ un zaļo kā zāle virs zemes! 17Viņa vārds lai paliek mūžīgi! Kamēr saule spīd, lai ir dzīvs viņa vārds, un viņā lai svētību rod visas tautas, lai viņu laimīgas sveic visas zemes ciltis! 18Slavēts lai ir Dievs Tas Kungs, Israēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumus! 19Lai mūžīgi slavēts Viņa godības Vārds, un Viņa godība lai piepilda visu zemi! Āmen! Āmen! 20Še beidzas Dāvida, Isaja dēla lūgšanas.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index