Search form

Genesis 7:24

24Sinkhasot ya liman poo ay akhew ya sisya kayet nan lifog.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index