Search form

Ñwaè' Matïìyoè 15

1Mú nfeè' moè' aè ka' tuuse, beèe mo' efa múè beèe Farïìsi ba ñgaâa ryá'ni mncir a loâ aè rla' Jáèrusaláèm, a vú a yá Jisoès, a bipshi neè ye enáê, 2“Ñgaâa yá'ni yoè buu a fúú enjep ndeèe ce viseèe bta a m yá'ni seèe njoká? Woweèe a ke suè'si mmbo aè njïû yáánïì ka' ye byee ka'.” 3Jisoès aè beesïì enáê, “Wee weèe e ke fúú enjep mncir Nyúè njo' ndeèe weêe bta njoká? 4Nyúè a m laèa enáê, ‘Yu'ni neè yoè ta ba yoè maê.’ A ker laa enáê, ‘Ñwáè ce e ka' cáp yïì taê, káè yïì ma áè, baná a be yú ñgaèñ.’ 5Weèe ce laèa ye weená, ñwáè aè ka' lor yuu ce yi ba jaè' yïì ma káè yïì ta aègho, laa enáê, ‘Máè fa neè Nyúè’, 6baná ñgaèñ be keèr jaè' yïì ta ba yïì ma aègho ka'. Baná weèe aè loèr ndeèe weêe bta a siñsi mncir Nyúè aègho. 7Weèe ce weèe yu ñgaâa mbo'ni. AÈsayaè ñwáè ncep ntuu Nyúè aè m laèa yuu mini se a kuu weèe aè nfeè' ce e m ce cep ntuu Nyúè, 8a laa enáê,

‘Beèe ca a ku ce yu'ni neè máè ba neè cuèu,

yap ntee yi ba aènjïìsaèp ese máè.

9Woweèe a ce geèe rloo neè máè ba aè cicïì,

njobeè' a ce yá'ni beèe mncir ce aè láè beèe, aèmboè a lá mncir Nyúè wa'a.’ ”

10E ká' beèe ce a m ba aèfo, a laa neè woweèe enáê, “Yu'shi neè boèñboñ. 11Yuu ce ñwáè e ke ye, a yuu yi ke geèe ñwáè e bep aè bsii Nyúè ka'. Yuu ce yi ke geèe ñwáè e ba jaèpri e ke ba yuu ce yi ke fúú ekuè cuâu ñwáè.” 12Ñgaâa yá'ni yïì buu a vú a yá ye, a laa enáê, “Waè' aè rïìñ wáná beèe Farïìsi a ba yu' yuu ce wáè ba laa naè, ntee yi bep woweèe se a?” 13E beesïì a laa enáê, “Yuu wááwá ce aè byeè ba yaè Ta embe buèu ka', a be keèe co'. 14Maè'shi neè woweèe. Woweèe a yu mnfeèp. Nfeèp ka' ce duèñshi nfeèp moè' nduunjïì, baná woweèe a be gweèñger njep beè'teè bsïìp.” 15Pitaè aè laa neè ye enáê, “Saèr mbuèu efa ñgaèa ca neè weèr.” 16Jisoès aè laa enáê, “Wee weèe aè be riñ buu foñ ka' a? 17Mboè weèe rïìñ weená yuu wááwá ce ñwáè e ke ye yi ke duè njep rbúè, lo fúú a? 18Yuu ce yi ke fúú ekuè cuèu, yi ke loè ba enjep ntee. A njáèá yuu ce yi ke geèe ñwáè e ba jaèpri aè bsii Nyúè. 19Buu bbebep aèmboè aè ryú ñwáè, koo ñgwa ñwáè moè' káè nduu ñwáè moè', bsaèkïì, byáèá, táá njïìnsa' mnaèñ, laa yuu bebep kuu ñwáè moè', yu buu ce beèe a ke kwaè'shi aè rgeèe ba enjep ntee. 20Buu ca a buu ce vi ke geèe ñwáè, e ba jaèpri. AÈ rye yuu ke' su'si mmbo ka', a yuu ce aède' yi gee ñwáè e ba jaèpri ka'.”

21Jisoès aè m loâ aèfo a du aè ñgoâñ Tayaè ba Sidoèn. 22Ka' cu, njeñwáè moâ' aè ñgoèñ anaè ce aè m ku ba njeñwáè efa múè beèe Kánaèn aè vúê, a waa, a laa enáê, “Tataê, Muu Dávïìd, koosimnse neè máè! Yú' nyúèrkaè' yi m niñ njep muu waè, e ce yu' ryañ seê.” 23Jisoès aè laa yuu ka'. Ñgaâa yá'ni yïì buu a ko'shïì a yeâ geñ, a laa neè ye enáê, “Laèa tá e duê, njobeè' e ce war a seâe mbuèu.” 24E beesïì enáê, “A m tuu máè ená m vú yá ba njeèe embe ndúè' Isráèl ce yi m bú.” 25Njeñwáè anaè aè vú a gú'shi njep yeâ tïìi, a laa enáê. “Tataê, jaè' máè.” 26E beesïì enáê, “Yi boèñ ená a lor byee boo ma' neè ñgwe ka'.” 27Njeñwáè anaè aè laa enáê, “Yi yu mini wa'a, Tataê, to ñgwe yi ke kuè ce ye mkúè' baa ce mi gweèñger embe tábuèr yaèp ta foñ.” 28E ka' laèa wa'a, Jisoès aè beesïì a laa neè ye enáê, “Haba! Njeñwáè caê, lo rbyemïì li tap seê. Tá yi ba neè wáè aèmboè aè ce koèñ na.” Muu yïì aè ku ke'se aè nfeè' anaè.

29Jisoès aè loâ aèfo, a caa aèwaâa roâ aè ñgoèñ Galeèleê, a ko' mbe rtuèu, a cu aè nsheè. 30Ku' beèe a vúê, a yá ye mbo. Woweèe a m vúè neè beèe ce a m ba mntáèñ, ba beèe ce a m kepñger, ba mnfeèp, ba blúr, ker ba beèe magoèr ce a m ce yañ, a lá njep yeâ tïìi, e gee woweèe a ke'seè. 31Beèe a ka' yá aèmboè blúr a ce laèa, beèe ce a m kepñger a ce jáèr, mntáèñ a ce jáèr boèñboñ, mnfeèp a ce yá buu, a bááñgeèr seê, a ku'si Nyúè beèe Isráèl.

32Jisoès aè ká' ñgaâa yá'ni yïì buu, a laa neè woweèe enáê, “M ce koosimnse neè beèe ca seê. Weèr woweèe aè cu aè mnoâñ btaar, woweèe a ke' koni yuu ye ka'. M ce koèñ aè rlaèa tá woweèe a du neè njeè ka' faè dïì' woweèe a du gweè njeè aè nduunjïì ka'.” 33Ñgaâa yá'ni yïì buu a laa neè ye enáê, “AÈde' weèr konïì bráâd ba efá ka' nyañ ku' beèe ca aègho, ce aèfa ku ba rïìñ na?” 34Jisoès aè laa neè woweèe enáê, “Weèe túr bráâd sá'?” Woweèe a beesïì enáê, “Weèr túr bráâd saèambaê, ba mú nca mo'.” 35E laa neè beèe caè ená woweèe a cute aè nsheè. 36A ka' cute, e lor bráâd saèambaê ba nca caè, a yoñshi Nyúè, a bá'shi a fa neè ñgaâa yá'ni yïì buu, woweèe a gapshïì neè beèe anaè. 37Beèe wááwá a ye, a yu'. Ñgaâa yá'ni yïì buu a baashïì bbábá' ce vi m báti, vi ruu aè mñkaèa saèambaê. 38Mmbañruè wááwá ce a m ye, a m ba ncúèkïì kyeèe, ka' lor bbyeèñge ba bghaèrbeèe. 39Jisoès aè laasïì beèe, a niñ mbe keñ a du aè ñgoâñ Magadaèn.

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index