Search form

Ñwaè' Matïìyoè 3

1AÈ m ba aè nfeè' anaè Joân ñwáè baèptir beèe aè ká' a ce feè'shi blaâa Nyúè aè ntee rïìñ aè ñgoâñ Juèdiyaè. 2E m laèa enáê, “Kupse-neè yeè ndeèe, ma' yeè buu bbebep njobeè' nfeè' ce kúú Nyúè yi be káè', ce gháá.” 3Ñwáè ca yu ñwáè ce AÈsayaè ñwáè ncep ntuu Nyúè aè m laèa yuu a kuu ye. E m laèa enáê,

“Ñwáè moè' ce fuñ aè ntee rïìñ a ce laèa enáê,

‘Kupshi neè nduunjïì neè Tataê,

nashi tá yi ba kuèyáá.’ ”

4Joân aè m yar bcáè' ce a m ba' neè mnyoâr Kaèmáêl, a cúú ñguèp nyaèa njep mbuèu. Vi byee aè m ba mñguu ba bluè. 5Beèe a m ce loâ aè rla' Jáèrusaláèm, ba aè ñgoâñ Juèdiyaè, ker ba aè mla' ce mi m ba aègee rdip Jodaèn, a ce duè ce yá ye. 6Woweèe a m suñ yaèp buu bbebep ce a m geèe, e baptïìr woweèe njep rdip Jodaèn. 7E ka' yá aèmboè beèe magoèr efa múè beèe Farïìsi, ba beèe Saduèsïî, a vúè ená e bo baèptir woweèe, e laa neè woweèe enáê, “Boo bfïî, ñwáè ce e báá weèe tá weèe bo cañ soèrti efa rshentee ce Nyúè be ko'si neè beèe naè aè báá nda? 8Geèe laè neè buu ce vi be ce duèñshi ená weèe aè kupse, a ma' yeè buu bbebep. 9Weèe fa loèr weená weèe aè ka' ce laèa enáê, ‘Abraèham yu yeèr taê,’ weèe fúr wee btu efa ñgá' ka'. M ce suñ weèe ená aède' Nyúè ku lor bluèr ca beesi aè boo Abraèhaêm. 10A láè njaèa njep mbuèu ce wáá. Ce ce yi ka' tá yú boèñboñ ka', baná a be gwaèr, maè' njep mor. 11M ce baèptir ya weèe neè mdip aè rduèñshi ená weèe aè kupse, a ma' yeè buu bbebep. Geewa'a, ñwáè ce e ce vúè embe máâ njïì naè yu ñwáè ce e túr ñger a caa máè. Máè ghááte aè ñwáè ce aède' m byá' vi blaba' ka'. E be baèptir weèe neè Yú' Rara, ba neè mor. 12Yïì gúè yu mba yeâ boè tá e bo fyápshi mi msañ aègho, baashi láè njep koo, aè ka' ba yi aèmboè bbúèshïì efa gho, e be ghuèp toèo njep mor ce aède' yi liitïì ka'.”

13AÈ m ba aè nfeè' anaè, Jisoès aè loâ aè ñgoâñ Galeèleê, a du mbaè rdip Jodaèn tá Joân bo baèptir ye. 14Joân aè ce roèo njïì aè rkanïì, a laa enáê, “Yu ba wáè ce wáè ba baèptir máè, wáè vú wáná m baptir wáè aè njáâá ká?” 15Jisoès aè beesïì enáê, “Maè'shi tá yi ba wa'a seè'ni na. Yi yu boèñboñ ená seèe gee ca tá seèe bo geèe buu wááwá ce vi yu yáánïì.” Joân aè byemïì. 16E ka' baèptir Jisoès wáá, e ku fúú enjep roè. Awá rbuu li mú'tïì, e yá aèmboè Yú' Nyúè yi suèu mbe yeâ nduèu aèmboè beèñ wa'a. 17Njeèndoñ aè laa embe buèu enáê, “Cena yu muu waè ce máè koèñ seê, a ce yu' rboèñ neè ye.”

Limbum New Testament

@ Bible Society of Cameroon

More Info | Version Index