Search form

1 Corintios 1:31

31Cuatjin jain má cojo sa xi nihña sacuatjin quitaha xcun xujun rë Nina hiscan xi chja cuitjin: “Sa xi yo xi meje cuaxëndaja yojo rë ne, cataxëndaja yojo rë, peru xi tsëhë Nai naja.”