Search form

1 Corintios 10:8

8Mijí rë xi nihña cjuatsehen cojo ngu chjuun o sa cojo ngu xihin sacuatjin casahmi ngujo me xi cuacun vëhë. Hane ha nixtin vëhë ni ne, cahme can jyan mil me.