Search form

1 Corintios 11:2

¿Há meje rë xi cuetsan rcuun hya xi chjahanrcun Nina?

2Ngayujun ni ne, ngahan ne, vaxë́ndaja nuju ta, tsëhë xi yëjë ni hora ne, vitsjen nuju ngahan, hacuaha tivangun nduju cojo yëjë xcusun xi casuá camachaya nuju.