Search form

1 Corintios 11:22

22¡Sacuaha xi tsajin ndya nuju xinu siuhun! O sa tsajin ne, sacuaha xi nihñuchuvun xuta ladu rë Nina hacuaha chandunsavun xuma me xi tsajin rë. ¿Mé cuichjá cojo nuju ni? ¿Há cuáxëndaja nuju? ¡Xi cuatjin nihñu ne, cumaji!