Search form

1 Corintios 12

Cjuatjo xi sua Nina ngayaan

1Ngayujun ni ne, meje ná xi cuijnercun sacuaha tsëhë cjuatjo xi cuacun sua naja Nina.

2Ngayun ne, ndaja hyun xi hya xi cjëë cuisuhun ladu rë Nina ne, tujyë caningatuhun cachjuhunrcun nina ndyojo xi hatuxa tsajin cjuahñu rë. 3Vëhë xi meje ná xi cuijnercun xi ngu xuta xi tichja me ngu cjua xi casua Hasen rë Nina me ne, hatuxa cuichjaain me cjua vihi: “¡Jesús ne, catji me cojo xitsehen!” Hacuaha suvá ni xuta xi jiya Hasen rë Nina cahntsua cjuatacun rë me xi cuma cuichja me cjua vihi: “¡Jesús ne, Nai naha me!”

4Quihndë ne, jemu cjín xcusun cjuatjo xi tjin, peru suvá ni Hasen rë Nina xi sua naja yëjë cjuatjo vëhë. 5Hacuaha jemu cjín xcusun xa rë Nina xi tjin, peru suvá ni Nai naja xi suaxa naja me. 6Hacuaha hacuiin ngu chihin xcusun xa xi Nina sahmi me xcun cjuahñu naja, peru ngu ni Nina sahmi me vëhë ngajñi jima ngu jima ngu ngayaan. 7Nina sahmi me xi ma tsejen xi jiya Hasen rë me cahntsua xahasen naja xingu xingu ngayaan, cojo sa xi ndaja tsajan ngajñi naja ngayejen ni. 8Ngu xuta ne, jemu vechú cjuatacun rë me hya xi chja me ngu cjua xi sua Hasen rë Nina me. Hane ngu nga xuta ne, jemu ndaja vijnercu me hya xi chja me ngu cjua xi sua Hasen rë Nina me. 9Hane ngu nga xuta ne, ha Hasen vëhë ni ne, sahmi xi ndaja mangucacun me cojo Nina. Hane ngu nga xuta ne, ha Hasen vëhë ni sahmi xi ma sahmi me xi mandaja xuta hmu rë. 10Hane ngu nga xuta ne, fahatsja me cjuatacun xi sahmi me cjuarcun, hane ngu nga xuta ne, fahatsja me cjuatacun xi cuichja me ngu cjua xi sua Nina me. Ngu nga me ne, fahatsja me cjuatacun xi cuijnercu me mé xcusun hasen catsingatju ngu cjuatacun xi cafahatsja ngu xuta, ¿há hasen ndaja?, o ¿há hasen tsehen? Ngu nga xuta ne, fahatsja me cjuatacun xi cuichja me ngujo xcusun hne xi hvíin me. Hane ngu nga me ne, fahatsja me cjuatacun xi sua me machaya naja mé vijne xi cuacun vëhë. 11Ngu tu tu ni Hasen rë Nina xi sahmi yëjë cjuandaja vëhë, hacuaha hacui ni Hasen rë Nina xi sua naja jima ngu ngayaan hacutjin xi chuya rë.

Sacuaha ngu ni yojo má ngayejen ni

12Ha hyan ta yojo rë ngu xuta ne, tjin tsja, tjin ntsacu, tjin nguisin, tjin jingusa cahndë́ tsëhë. Peru yëjë ni cahndë́ vëhë ne, má ngu ni yojo rë xuta. Hacuaha cuanitjin rë Jesucristu. 13Hacuaha cuanitjin naja ngayaan ta ngayejen ni ne, hya xi caxtenda ngayaan, handasa xuta ladu rë Nina o sa xutaxín, handasa mosu hndixahan o sa xuta xi ndaya tjin má ngayaan ne, peru camá ngayaan sacuaha ngu ni yojo ngatsë rë ngu tu tu ni Hasen rë Nina. Hacuaha ngayejen ni ne, ngu tu tu ni Hasen rë Nina xi cavisehen cahntsua xahasen naja.

14Cuatjin ta yojo rë ngu xuta ne, hacuiin ngu cahndë́ ni tjin rë ta jemu cjín cahndë́ tjin rë. 15Ntsacun ne, cuma cuichja cuitjin: “Ngatsë rë xi hacuiin ntsun má ngahan ne, vëhë xi hacuiin tsëhë yojo nuju má ngahan.” Cuatjin cuichja. Peru handasa cuatjin cuichja ne, hacuiin vëhë sahmi xi hacuiin tsëhë yojo naja má. 16Hacuaha tyjavañujú nga ne, cuma cuichja cuitjin: “Ngatsë rë xi hacuiin túxcun má ngahan ne, vëhë xi hacuiin tsëhë yojo nuju má ngahan.” Cuatjin cuichja. Peru handasa cuatjin cuichja ne, hacuiin vëhë sahmi xi hacuiin tsëhë yojo naja má. 17Sa xi suvá tuxcun má yëjë yojo naja ne, ¿hacutjin cuinuhyan? O sa xi suvá tyjavañujú má yëjë yojo naja ne, ¿hacutjin cuijné naja? 18Peru Nina ne, caviyujutahá me jima ngu cahndë́ tsëhë yojo naja tucutjin ni xi cachuya rë me. 19Sa xi yëjë ni yojo naja má ngu ni ntsan o sa xi ngu ni tuxcun ne, vëhë ne, hisca hacuiin yojo naja hmí rë. 20Cuatjin xi jemu cjín cahndë́ xi cuacun vëhë xi má ngu ni yojo naja.

21Quihndë ne, tuxcun ne, cumaji cuichja xi mamijí rë ntsan, o sa rcuun ne, cumaji cuichja xi mamijí rë ntsacun ta, 22xi cjuaquixi ne, cahndë́ tsëhë yojo naja xi má naja xi hitsë sa tsavi ne, vëhë cahndë́ xi hitsë sa mameje. 23Hane cahndë́ tsëhë yojo naja xi hitsë sa chjaharcuaain rë ne, vëhë cahndë́ xi hitsë sa ndaja nicaja rë. Hane cahndë́ tsëhë yojo naja xi má naja xi mijí rë xi ningacun rë ne, vëhë cahndë́ xi hitsë sa ndaja cuidadu má. 24Peru hacuiin sahmi ngujyë nihña cuatjin cojo cahndë́ tsëhë yojo naja xi ma ningacun rë. Nina ne, hya xi catsindaja me yojo naja ne, casahmi me xi hitsë sa chjahárcun rë cahndë́ xi hitsë sa tsavi. 25Cuatjin casahmi Nina yojo naja, cojo sa xi ngu chihin ni sahmixa yëjë yojo naja, hacuaha yëjë ni cahndë́ tsëhë yojo naja ne, ngu tangun ni marcun rë tsëhë xicjin. 26Hane sa xi ngu cahndë́ tsëhë yojo naja choho vatju má ne, hacuaha cojo sa yëjë cahndë́ tsëhë yojo naja choho má rë. O sa xi ngu cahndë́ tsëhë yojo naja vaxëndaja xuta ne, hacuaha cojo yëjë sa cahndë́ tsëhë yojo naja ndamá rë.

27Quihndë ne, ngayejen ni xuta ladu rë Nina ne, sacuaha yojo rë Jesucristu má ngayaan, hane jima ngu ngayaan ne, má ngayaan sacuaha ngu cahndë́ tsëhë yojo rë me. 28Hane ngajñi naja ngayaan xuta ladu rë Nina ne, tjuntjun ne, caviyuju me apóstol; xi ma jo ne, caviyuju me profeta; xi ma jyan ne, caviyuju me xuta xi vicuya cjua rë me; hane xi cjui sa ne, caviyuju me xuta xi ma sahmi cjuarcun, cojo xuta xi ma sahmi xi mandaja xuta hmu rë, xuta xi visecoo me jingu sa xuta, xuta xi vitexa naja, xuta xi ma chja me ngu hne xi hvíin me mé vijne. 29Tsëhë cjuatjo vihi ne, hacuiin yëjë vihi satë naja jimangu yaan ta, ¿há ngayejen ni má ngayaan apóstol ni? ¿Há ngayejen ni má ngayaan profeta ni? ¿Há ngayejen ni vicuyan cjua rë Nina ni? ¿Há ngayejen ni ma nihña cjuarcun ni? 30¿Há ngayejen ni ma nihña xi mandaja xuta hmu rë ni? ¿Há ngayejen ni ma nújan hne xi hisca núhyaan mé vijne ni? ¿Há ngayejen ni ma tahan machaya rë xuta mé vijne hne vëhë ni? 31Vëhë xi meje rë xi ngayun ne, catamameje nuju cjuatjo rë Nina xi hitsë sa vengui chji rë.

Quihndë ne, tsingácun nuju ngu ndiya xi hitsë sa jercu ndaja.