Search form

1 Corintios 12:16

16Hacuaha tyjavañujú nga ne, cuma cuichja cuitjin: “Ngatsë rë xi hacuiin túxcun má ngahan ne, vëhë xi hacuiin tsëhë yojo nuju má ngahan.” Cuatjin cuichja. Peru handasa cuatjin cuichja ne, hacuiin vëhë sahmi xi hacuiin tsëhë yojo naja má.