Search form

1 Corintios 12:30

30¿Há ngayejen ni ma nihña xi mandaja xuta hmu rë ni? ¿Há ngayejen ni ma nújan hne xi hisca núhyaan mé vijne ni? ¿Há ngayejen ni ma tahan machaya rë xuta mé vijne hne vëhë ni?