Search form

1 Corintios 13

Mé vijne xi tjin naja cjuahmutacun

1Ngahan ne, sa xi cuichjá yëjë hne rë xuta hacuaha cuichjá hne rë ángel, peru tsajin ná cjuahmutacun ne, tangun ngahan cojo ngu quicha xi choho fane o sa ngu quicha xi hmí platillu xi jercu fane camahani. 2Sa xi cuichjá ngu cjua xi sua ná Nina, sa xi vijnercú yëjë cjua rë Nina xi tjihma, sa xi hvë yëjë cjuatacun, hacuaha sa xi ma tsiniya ngu naxi ngatsë rë xi jercu ndaja mangucacún cojo Nina, peru tsajin ná cjuahmutacun ne, tsajin mé vengui chjí naha. 3Sa xi suá rë xuta yuma yëjë xi tjin ná, hacuaha hisca suá yojo naha xi cueti, peru tsajin ná cjuahmutacun ne, tsajin mé machjirëhë ná xi cuatjin sahme.

4Hya xi tjin naja cjuahmutacun ne, hacuaha jyë tacun, ndaja ngayaan, hacuiin chini ngayaan, hacuiin xta ngayaan, hacuiin nihña yehe suvaan yojo naja, 5hacuiin xcuahya ngayaan, hacuiin meje naja xi suvaan ni ndaja tsajan, hacuiin ma cjan naja, hacuiin veyantacun cjuatsehen xi sahmi xuta cojo naja. 6Xi tjin naja cjuahmutacun ne, tsajin mé ndama naja tsëhë cjuatsehen ta xi ndama naja ne, tsëhë cjuaquixi. 7Xi tjin naja cjuahmutacun ne, ngajñi rë tu mé ni cjuacjintacun ne, hatuxa jyë tacuun, hatuxa mangu tacuun, hatuxa vetahan tacun, hatuxa caa naja.

8Cjuahmutacun ne, tsajin nixtin xi cjuë. Peru cuechú nixtin xi ha quihndë suaain sa Nina cjua xi cuichja profeta, ha quihndë cuichjaain sa xuta hne xi vijnii rcu me, hacuaha ha quihndë suaain sa Nina cjuatacun xi ndaja cuijnercu ngu xuta cjua rë me. 9Cuatjin cuma ta cjua rë Nina ne, sehe hitsë xi vijnercuun, hacuaha sehe hitsë cjua rë Nina xi chja profeta. 10Peru hya xi cjuehe me xi vëë chichihin yëjë cjua rë Nina ne, hya cjuë xi tsë tsë ni hyan.

11Hya xi lihndi ngahan ne, cavisiajme sacuaha visiajmi langa, catsingátaha cacún sacuaha tsingataha cacun langa, hacuaha cjuatacun naha ne, sacuaha cjuatacun rë langa. Peru xi camachangá ngahan ne, cavejñáxen xcusun rë langa. 12Quihndë ne, sehe hitsë vijnercuun cjua rë Nina sacuaha tsejen naja hya xi chutsejenyan ni ngu speju xi hacuiin ndaja tsejen. Peru cuechú nixtin xi chutsejen xcun cojo xcun. Quihndë ne, sehe hitsë xi vijnercú. Peru cuechú nixtin xi chichihin ni cuijnercú, sacuatjin vëë ndaja ná Nina. 13Quihndë ne, tjin jyan xcusun xi nihña xi tsajin nixtin xi cjuë. Tjun ne, xi mangu tacuun cojo Nina. Xi má jo ne, xi vetahan tacun Nina. Xi má jyan ne, xi tjin naja cjuahmutacun. Peru xi hitsë sa matitjun ngajñi rë xi catsijyan vëhë ne, xi tjin naja cjuahmutacun.