Search form

1 Corintios 13:3

3Sa xi suá rë xuta yuma yëjë xi tjin ná, hacuaha hisca suá yojo naha xi cueti, peru tsajin ná cjuahmutacun ne, tsajin mé machjirëhë ná xi cuatjin sahme.