Search form

1 Corintios 14:19

19Peru hya xi ma tangun ngahan cojo xuta ngajan yungun ne, hitsë sa chuya ná xi cuichjá ndastu hñú cjua cojo cjuatacun naha cojo sa xi cuicuyá rë xuta, xi cuma rë xi cuichjá të mil cjua cojo ngu hne xi vijniircu me.