Search form

1 Corintios 15:27

27Chja xujun rë Nina xi caviyuju me yëjë ngarca ni ngahma gubiernu rë Jesucristu. Peru ha suvá tsejen xi hacuiin cojo Nina, me xi caviyuju yëjë ngarca ni jan, cavéjña me.