Search form

1 Corintios 15:28

28Peru hya xi ha yëjë ngarca ni cuiyuju ngahma gubiernu rë Jesucristu, me xi Quihndi rë Nina ne, hya cuejñá suvá Jesucristu yojo rë me ngahma gubiernu rë Nina, me xi caviyuju yëjë ngarca ni ngahma gubiernu rë Jesucristu. Cuatjin cuma, cojo sa xi Nina ne, cuma titjun camahani me tsëhë yëjë ngarca ni.