Search form

1 Corintios 15:33

33Ha quihndë xicatuun cahndë́ xi cumandacha sa ngayun ta, tjin ngu cjua xi chja cuitjin: “Xi nihña tangun cojo xuta tsehen ne, vëhë tsinguetsun rë xcusun ndaja xi nihña.”