Search form

1 Corintios 15:6

6Sehe ngu tangun ni cavëë nga vatju sa hñú cientu xuta ladu rë me me. Hane handasa cahme yahnga me ne, peru jemu cjín me xi siu quicun sa hisca quihndë.