Search form

1 Corintios 16:7

7Cuatjin tsingátaha cacún ta, tsëhë xi mijí ná xi nduva scútsejen nuju xi tu ñaja cuátju ni ta xi vetahá cácun ne, xi cuitejñataha cojo nuju jyë nixtin, sa xi sua Nai naja cahndë́.