Search form

1 Corintios 3:2

2Sacuaha xi casuá nuju lechi xi siuhun. Hacuiin niñu casuá xi xinu ta, tsëhë xi nixtin hya ne, tangun ngayun cojo quihndi chihndë xi cjëë cuma sinë niñu. Hacuanitjin ni cjëë cuma chjuhunntsun yëjë cjua rë Nina hisca quihndë,