Search form

1 Corintios 3:22

22há xi Pablo, há xi Apolos, há xi Pedru, há ngasunhndë, há cjuahñu, há cjuaveya, há xi nixtin quihndë, há xi nixtin nduva ne, ta yëjë ngarca ni ne, tsujun vë.