Search form

1 Corintios 4:9

9Xi má ná ngahan ne, casahmi Nina xi venguiin chji niji ngayin xi má ngayin apóstol, sacuaha xuta xi cjue cueya me ngatsë rë jyë́ rë me. Tivutsejen yëjë ni xuta cojo yëjë ni ángel hacutjin tivatjin tijima.