Search form

1 Corintios 6

Vinchajyë́ yahnga xuta ladu rë Jesús xicjin me ngajñi rë me

1Hya xi tjin ngu ngayun xi tjin ngu jyë́ xi meje cuinchun tsëhë xingun ne, ¿mé má cuatjin vetju tacún xi xcun xuta xi hisca sahmicuendaain me Nina vangun chjahyun xi cumacuenda tsujun, cahndë́ xi cuangun xcun xuta xi ladu rë Nina me? 2¿Há hyuun xi cuechú nixtin xi ngayaan xuta ladu rë Nina nichuvan xuta ngasunhndë cojo cjuatacun rë me? Hane sa xi ngayun cuatjin nichuvun xuta ngasunhndë ne, ¿há maji nichuvun ngu jyë́ lihndi quihndë ni? 3¿Há hyuun xi ngayaan nichuvan ángel cojo cjuatacun rë ni? ¡Hitsë guan cjuacjintacun rë ngasunhndë vihi! 4Vëhë xi sa tjin ngu jyë́ xicjin vëhë xi meje cuinchun ne, ¿há cuangun cuejñu jyë́ vëhë xcun ngu xutaxín xi faharcuaain me xcusun rë yungun? 5Nguehe cuichjá cojo nuju ngujo cjua cuitjin, cojo sa xi cuma sava nuju: ¿há tsajin ndastu ngu xuta xi vechú hitsë cjuatacun rë me xi cuma sahmi cuenda me tu mé ni si xi nihñu cojo xingun? 6Peru ngu ngayun xuta ladu rë Jesús ne, vinchun jyë́ rë jingu sa xuta ladu rë Jesús, ¡hane hisca vanguncujun jyë́ vëhë xcun xuta xi sahmicuendaain me Nina!

7Xi cuatjin vinchun jyë́ rë xingun xingu xingu ngayun ne, ngajan matsejen xi ngayun canichujún. Hitsë sa ndaja xi ningatuhun xi cumandacha ngayun. Hitsë sa ndaja xi ningatuhun xi cjue chëjë tsujun. 8Cahndë́ rë xi cuatjin ningatuhun ne, tu ngayun vindachun hacuaha nichujun tsëhë xingun ngajñi nuju ngayun xuta rë yungun.

9¿Há hyuun ta xuta tsehen ne, cumaji cuisehen me hiscan sahmi Nina gubiernu? Ha quihndë xicatuun cahndë́ xi cuma ndacha sa ngayun ta, yëjë xcusun xuta xi cuicun vi ne, cumaji cuisehen me hiscan sahmi Nina gubiernu: xuta xi sahmi me cjuatsehen cojo chjuun o sa cojo xihin xi hacuiin tsëhë me, xuta xi faharcun me nina ndyojo, cha xi chuya rë ngu xihin, 10xuta xi chëjë me, xuta xi tjenguitaha me xi hacuiin tsëhë me, xuta xi hatuxa xuta chihi me, xuta xi ndesu me, xuta xi ndacha me, yëjë xcusun xuta xi cuacun vë ne, cumaji cuisehen me hiscan sahmi Nina gubiernu. 11Yahnga ngayun ne, cuatjin cún ngayun titjun. Peru fahaxin me jyë́ nuju, camá tyjahi cjuatacun nuju, cafë jyë́ nuju. Cuatjin camá cojo nuju ngatsë rë Nai naja Jesucristu cojo ngatsë rë Hasen rë Nina naja.

Meje rë xi cojo yojo naja nihña jyë nihña hnga Nina

12Yahnga ngayun ne, nújun cuitjin: “Cuma nihña yëjë ni xcusun.” Cuatjin nújun. Cuma, peru hacuiin yëjë xcusun xi ndaja tsajan. “Cuma nihña yëjë ni xcusun”, peru ngahan ne, suaan cahndë́ xi scaa rë suhi rë tu mé ni xcusun cojo ná. 13Yahnga nga ngayun ne, nújun cuitjin: “Casahmi Nina xi hatuxa matangun xi chinë cojo cahntsuan, hacuaha cahntsuan ne, hatuxa ma tangun cojo xi chinë.” Cuatjin nújun. Quixi jain, peru cuechú nixtin xi tsicjë Nina catsijo xcusun vëhë. Peru hacuiin casahmi Nina xi hatuxa matangun yojo naja cojo cjuatsehen ta casahmi me xi hatuxa matangun cojo Nai naja, hacuaha hatuxa matangun Nai naja cojo yojo naja. 14Nina ne, catsicuya me Nai naja cjuahñu, hacuaha cojo ngahñu rë suvá me ne, hacuanitjin ni tsicuya naja me ngayaan cjuahñu.

15¿Há hyuun ta yojo nuju ne, tjin tangun cojo Jesucristu? Quihndë ne, yojo naja xi tjin tangun cojo Jesucristu ne, ¿há nihña tangun cojo ngu na viteña yojo rë ni? ¡Jéya! ¡Catamamiji rë Nina! 16Hacuaha ¿há hyuun ta ngu xuta xi sahmi cjuatsehen cojo ngu na xi viteña yojo rë ne, sacuaha xi ngu yojo ni rë me cojo rë na? Cuatjin ma ta chja xujun rë Nina cuitjin: “Catsijo me ne, cuma ngu yojo ni rë me cojo xicjin me.” Cuatjin chja xujun rë Nina. 17Peru ngu xuta xi sahmi tangun me cjuatacun rë me cojo Nai naja ne, cuma ngu cjuatacun ni rë cojo rë me.

18Naxunxun yojo nuju tsëhë cjuatsehen xi sahmi ngu xuta cojo ngu chjuun o sa cojo ngu xihin xi hacuiin tsëhë me. Yëjë sa cjuatsehen xi sahmi ngu xuta ne, hacuiin cojo yojo rë me sahmi me. Peru xuta xi sahmi cjuatsehen cojo ngu chjuun o sa ngu xihin xi hacuiin tsëhë ne, cojo yojo rë me sahmi me cjuatsehen vëhë. 19¿Há hyuun ta yojo nuju ne, sacuaha ngu yungun rë Hasen rë Nina xi caveya Nina cahntsua xahasen nuju? Ngayun ne, hacuiin tsujun suvun yojo nuju ta, 20tsëhë xi ngayun ne, cojo chji cachaha nuju. Vëhë xi meje rë xi cojo yojo nuju nihñu jyë nihñu hnga Nina.