Search form

1 Corintios 7:40

40Peru xi má ná ne, hitsë sa ndaja cuma rë xahasen rë na sa xi cuejña cuanitjin ni na. Hane tsingátaha cacún xi ngahan ne, hacuaha cojo ngahan jiya Hasen rë Nina cahntsua xahasen naha.