Search form

1 Corintios 7:5

5Mijí rë xi nichuhun rë xingun yojo nuju sa chjuun sa xihin ngayun. Cuma nihñu cuatjin, peru sa xi catsijo ni ngayun canihñu tangun cjua xi cuejñuxun ngujo nixtin, tsëhë xi meje nuju xi ngujo nixtin vëhë ne, nihñu oración nuju cojo Nina. Hane xi cuatju vëhë ne, sehe tuyun nihñuchuhun sacuatjin mameje rë cjuavixan xi canihñu, sá tu ngatsë rë xi scaain nuju ne, sahmi Satanás ngahñu xi nihñu cjuatsehen.