Search form

1 Corintios 9:1

Xcusun xi vechú chuva rë xi sahmi ngu apóstol

1Ngahan ne, ngu apóstol ngahan, hane vechú chuva rë xi sahme yëjë ni xcusun xi sahmi ngu apóstol, tsëhë xi ngahan ne, cahvë Nai naja Jesús. Ngayun ne, camá ngayun ladu rë Nai naja, ngatsë rë xi cëjë casahme xa rë me ngajñi nuju.