Search form

1 Corintios 9:15

15Peru ngahan ne, cjëë camahani mé xi cjuéhya rë xuta rë yungun. Hane cjua xi titsihindu nuju vi ne, hacuiin tsëhë xi féhya nuju cjuachaja naha. Xi má ná ne, hitsë sa ndaja tsahan xi cueya, xi cuma rë xi chjahátahá rë cjuasua naha xi sahme xa rë Nina tu cjuatjo.