Search form

1 Corintios 9:20

20Hya xi tejñayajñe ngajñi rë xuta tjë rë Israel ne, sahme sacuaha sahmi xuta xi cuacun vë, cojo sa xi cjín sa xuta tjë rë Israel cuisécoo rë me xi cuisehen me ladu rë Jesucristu. Hya xi tejñayajñe ngajñi rë xuta xi tjengui me ley rë Moisés ne, sahme sacuaha sahmi xuta xi cuacun vë, handasa hacuiin ngahma gubiernu rë ley vëhë tejña. Cuatjin sahme, cojo sa xi cjín sa xuta xi tjengui ley vë cuisécoo rë me xi cuisehen me ladu rë Jesucristu.