Search form

1 Pedru 2:20

20Sa xi ngayun choho nihñu hane má yun castigu ne, ¿yo ndaja cuichja tsujun xi scaa nuju castigu jan? Peru sa xi ngayun ndaja nihñu hane má ngayun castigu ne, jercu chuya rë Nina sa xi ngayun scaa nuju.