Search form

1 Pedru 3:7

7Cuanitjin ni nuju ngayujun ni xihin, xi nechun tangun cojo chjuun nuju xingu xingu yun ne, meje rë xi hyun xi hitsë ni chúva ngahñu rë yachjin. Chjuhunrcun me ta, me xi cuacun vë ne, hacuaha chjuhunntsun tangun cojo rë me cjuahñu xatsë xi sua nuju Nina cojo cjuandaja rë me. Cuatjin nihñu ngayun ne, cojo sa xi tsajin mé sahmíndya rë oración xi nihñu.