Search form

1 Timoteo 3

Xuta xi vitexa ngajñi rë xuta ladu rë Nina

1Nguehe cuichjá cojo ri ngu cjua xi cuatjin jain: yo xi meje cuitexa sacuaha obispo ngajñi rë xuta ladu rë Nina ne, jemu ndaja xa xi meje rë xuta jan. 2Ngajan xi me xi cuitexa ngajñi rë xuta ladu rë Nina ne, meje rë xi ngu xuta ndaja xi tsajin mé choho sahmi. Meje rë xi ngu xuta xi ngu ni chjuun rë, hacuaha xi vetjo yojo rë, xi tacun cahndë́ cjuatacun rë. Mijí rë xi tujyë sahmi me. Meje rë xi ngu xuta xi cojo cjuandaja cjuahatsja me xuta xi nduva tjengui rë me ndava me. Hacuaha meje rë xi chutaha cjuatacun rë me xi cuicuya me xuta. 3Mijí rë xi ngu xuta chihi. Mijí rë xi choyo xuta me ta, meje rë xi tjin rë me cjuandaja cjuajeya. Mijí rë xi jercu tsimeje me tujún. 4Hacuaha me xi vitexa ngajñi rë xuta ladu rë Nina jan ne, meje rë xi ngu xuta xi ndaja sahmi gubiernu ndava, hacuaha quihndi rë ne, vihndë tsëhë hacuaha faharcun rë. 5Ta sa xi hacuiin ndaja ma sahmi me gubiernu ndava me ne, ¿hacutjin cuma cjuahacuenda me xuta ladu rë Nina? 6Hacuaha mijí rë xi ngu xuta xi sehe tiña nixtin cavisehen me ndiya rë Nina, sá tu jemu sahmi jyë xuta jan yojo rë me, cjuë ne, cuatju me castigu rë Nina, sacuaha tjin cavatju xitsehen matitjun camá. 7Hane meje rë xi ngu xuta xi ha chjaharcun rë me, xi hisca cojo xuta xi hacuiin ladu rë Nina ne, ha tifaharcun rë me. Cuatjin xi xuta xi vitexa jan ne, hacuiin cuetju sava me, hacuaha hacuiin tsinguetsun xitsehen xi matitjun cjuatacun rë me.

Xuta xi visecoo ngu me xi vitexa

8Hacuaha ni tjin ni xuta xi visecoo rë ngu me xi vitexa jan ne, meje rë xi ngu xuta xi ha chjaharcun rë, ngu xuta xi hacuiin jo xcun jo hntsua. Mijí rë xi ngu xuta xi jercu hvi xan. Mijí rë xi ngu xuta xi jercu tsimeje tujún. 9Meje rë xi ngu xuta xi cojo ngu cjuatacun tyjahi macjain rë cjua xi cama ngascan casuacuenda naja Nina, cjua xi tsajin yo vëë rë hatsëë nixtin. 10Tjun tjun ne, meje rë xi chjahachuva rë xuta jan. Hane sa xi tsejen ta tsajin mé jyë́ rë xuta jan ne, cuma cjue me xa xi cuisecoo me xuta xi vitexa. 11Hacuaha chjuun rë me ne, meje rë xi ngu chjuun xi ha chjaharcun rë, ngu chjuun xi visiajmii cjuandesu. Meje rë xi ngu chjuun xi vetjo me cjuatacun rë me, ngu chjuun xi ha sahmi chihin xa rë. 12Hane xuta xi visecoo rë ngu me xi vitexa jan ne, meje rë xi ngu ni chjuun rë me. Hacuaha meje rë xi ngu xuta xi ndaja sahmi me gubiernu ndava me cojo quihndi rë me. 13Hane me xi jemu ndaja jain xa sahmi ne, jercu cjuaharcun xuta me, hacuaha hitsë sa tsacjuiin me xi cuichja me cjua ndajyihi tsëhë Cristu Jesús xi macjain naja.

Ngu cjua rë Nina xi tsajin yo vëë

14Quihndë xi titsihindu ri cjua vihi ne, vetahá cácun ta xati cuma cjuë́ tjëngë ri. 15Peru sa xi cuindeya ná ne, cjua xi titsingátju ri vi ne, sua cumachaya ri hacutjin xi mameje rë xi sahmi xuta rë Nina. Hane xuta rë Nina jan ne, hacui ngayaan xi macjain naja Nina xi quicun, hacui ngayaan xi nújantjen ngatsë rë cjuaquixi. 16Cjuatacun rë Nina xi tsajin yo vëë, xi macjain naja vi ne, suvá tsejen ta jemu vengui chjí rë:

Cristu Jesús ne, hya xi canduva me nguehe ngasunhndë vihi ne, camá me ngu xuta sacuahatjin ngayaan xuta.

Peru tsajin camahani jyë́ rë me, chja Hasen xi tsëhë Nina.

Hacuaha cavëë ángel me.

Hane camachaya rë xuta tsëhë me yëjë ni nangui.

Hacuaha camacjain rë xuta me jingujyë ni ngasunhndë.

Hacuaha cafahatsja Nina me ngajan ngahnga.