Search form

1 Timoteo 3:16

16Cjuatacun rë Nina xi tsajin yo vëë, xi macjain naja vi ne, suvá tsejen ta jemu vengui chjí rë:

Cristu Jesús ne, hya xi canduva me nguehe ngasunhndë vihi ne, camá me ngu xuta sacuahatjin ngayaan xuta.

Peru tsajin camahani jyë́ rë me, chja Hasen xi tsëhë Nina.

Hacuaha cavëë ángel me.

Hane camachaya rë xuta tsëhë me yëjë ni nangui.

Hacuaha camacjain rë xuta me jingujyë ni ngasunhndë.

Hacuaha cafahatsja Nina me ngajan ngahnga.