Search form

1 Timoteo 4:16

16Cuidadu ni tjin ri tsiji sove, hacuaha cojo cjuatacun xi vicoye. Tu chihin ni tihincueje cjuatacun vë. Sa xi cuatjin nihñi ne, cuma naxetje yojo riji, hacuaha cuma naxetje me xi cuiseñuju cjua xi vicoye.