Search form

1 Timoteo 5:11

11Peru xcun xujun jan ne, mijí rë xi cuaquí ñihi rë na cahan xi chuva nu rë, sá cuechu ngu nixtin xi ha quihndë sahmii na xa rë Cristu nguñajacacun na, hane meje nga cuixan na ngu ndiya.