Search form

2 Corintios 1:4

4Sua niji me cjuetacun ngajñi rë yëjë ni cjuañihi xi vatjin má, cojo sa xi ngayin ne, hacuaha cuatjin cuma tihín rë xuta xi yahnga cjuetacun vëhë ngajñi rë yëjë cjuañihi xi vatju me má.